Liên hệ

CÔNG TY TNHH DETAI VIET NAM

Địa chỉ: Thửa số 4/2726.4 Phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn (KCN Tiên Sơn khu vực mở rộng),Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: 0222.3663.001
Email: info@detai.com.vn